Projekt ue KrainaSowek

Kraina Sówek bierze udział w projekcie Maluch+ 2021
tablica2021
Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
Maluch+ Banner