W naszym Przedszkolu na Twoje dziecko czekają wyjątkowe zajęcia edukacyjne, między innymi:

 

 

FUN & JOY - aktywizujące zabawy i doświadczenia umożliwiające dziecku łatwą naukę języka angielskiego.

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA - to zajęcia opierające się na zabawach usprawniających narządy artykulacyjne kształtujące prawidłowy tor oddechowy, rozwijające słuch fonemowy, kształtujące kompetencje komunikacyjne, rozwijające mowę i wyobraźnie.

jezyk.jpg

kuchnia.jpg

KUCHNIA BŁOTNA W OGRODZIE – to miejsce kreatywnej zabawy. Wystarczy piasek woda i odrobina fantazji, a dzieci bawią się w gotowanie, przelewanie, przesypywanie i mieszanie. To zabawy dające naturalne warunki rozwoju i kreatywności, stymulujące motorykę małych dłoni.

„Dzieci pracują same z siebie i dzięki temu osiągają niezależność we wszystkich codziennych czynnościach …” Maria Montessori

DZIUPLA POMYSŁÓW - to tworzenie czegoś z niczego. Tektura, sznurek, włóczka, puszki, kapsle, patyki to nasze wyznaczniki, które pozwolą na kreatywne konstruowanie i budowanie. Zajęcia te to okazja do nauki planowania i organizowania pracy oraz rozwijania wyobraźni przestrzennej i konstruktorskiej. To także kształtowanie zachowań proekologicznych, segregowanie oraz recykling.

 

CIASTOTERAPIA - to wielozmysłowa stymulacja i kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. To zabawy dające poczucie sprawczości z bohaterem miesiąca – warzywem lub owocem. Skuteczna metoda wyciszająca, skupiająca dłuższą uwagę na jednym zadaniu, budowaniem pozytywnej relacji z jedzeniem, otoczeniem i poszerzająca dziecięce horyzonty na temat produktów spożywczych.

MAŁE LABOLATORIUM – to zabawy badawcze i eksperymenty, doskonalące orientację w świecie, rozwijające myślenie przyczynowo skutkowe, zaspokajające dziecięcą potrzebę działania i odkrywania, budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.

 

 

KRAINOWA ZAGRODA – to miejsce zaspokajające dziecięce potrzeby obcowania ze zwierzętami z wiejskiej zagrody bo jak pisała Maria Montessori :”Nic innego nie jest w takim samym stanie obudzić opiekuńczej postawy w małym dziecku jak bezpośredni dotyk, obserwacja, dbanie o inną żywą istotę”

 

CO W TRAWIE PISZCZY – podczas tych zajęć stawiamy przede wszystkim na rozbudzanie wrażliwości i ciekawości na otaczający świat. Uzbrojeni w lupy będziemy poszerzać wiedzę przyrodniczą, szczególnie w zakresie rozpoznawania wybranych gatunków fauny i flory. „Ale kiedy dzieci mają bezpośredni kontakt z przyrodą, wtedy nagle wychodzi z nich cała ich siła…” Maria Montessori

krolik.jpg

 

PSIA EDUKACJA – to spotkania z hipoalergicznym psim nauczycielem, obserwacja jego zachowań i rozumienie potrzeb, nauka poprzez zabawę i wspólne wykonywanie zadań. To zajęcia kształtujące w dziecku empatię, odpowiedzialność i troskę o zwierzęta.

 

ceramika.jpg

KUŹNIA MAŁEGO ARTYSTY – to pobudzanie wyobraźni oraz rozwijanie umiejętności plastycznego przedstawiania przedmiotów, wyrażanie siebie w działaniu artystycznym na różnych płaszczyznach, wprowadzenie dziecka w barwny świat sztuki wizualnej stosując różnorodne metody, formy i techniki plastyczne dzięki czemu poznaje ono otaczający świat wszystkimi zmysłami.

CERAMIKA – to praca z gliną – materiałem, który idealnie rozwija cierpliwość i precyzje tworzenia, a dodatkowo pozytywnie wpływa i daje upust wyobraźni doskonaląc motorykę małą dziecka.

 

 

ŁOPATKA I RABATKA – to zajęcia wspierające harmonijny rozwój dziecka poprzez kontakt z ogrodem kwiatowym i warzywnym. To wielozmysłowe poznawanie przyrody poprzez pielęgnację, obserwację wzrostu, uprawianie warzyw,ziół i kwiatów. To rozwijanie świadomości u dzieci skąd pochodzi jedzenie oraz kształtowanie odpowiednich zachowań wobec przyrody.