budkaNiepubliczne przedszkole „Kraina Sówek” w Wilkowicach zaprasza wszystkie dzieci w wieku 2,5 do 6 lat oraz ich rodziców na spotkanie z nowym wymiarem edukacji.

  • Nadrzędnym celem naszego przedszkola jest promowanie edukacji i opieki nad dziećmi w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie wykorzystując założenia pedagogiki natury oraz pedagogiki Marii Montessori. Edukacja i wychowanie mają służyć budowaniu u dzieci szacunku do przyrody i wzmacnianiu pozytywnych więzi między nimi a otaczającym światem.

  • Pedagogika naszej pracy  opiera się na zasadzie pozostawienia  dziecku swobody w rozwijaniu aktywności poznawczej, zaś rolą nauczyciela jest stworzenie sytuacji i warunków umożliwiających i stymulujących ten rozwój.

  • Każda sala wyposażona jest w materiał rozwojowy M. Montessori, oryginalny wykonany z materiałów naturalnych lub przez nauczycieli na bazie tego oryginalnego zachowując zasady ich przygotowania.

  • W metodach tradycyjnych aktywność głównie spoczywa na nauczycielu, zaś w naszych metodach w przeważającym stopniu pozostawiona jest ona dziecku. Znaczenie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów dominuje w naszych założeniach programowych. Warto powrócić do korzeni i umożliwić dzieciom wiele sensorycznych zabaw w ogrodzie. Dlatego nasze przedszkole posiada własny ogród, w którym dzieci uczą się pielęgnowania roślin oraz kuchnię błotną. Wyposażone jest także w konstrukcje wykonane przede wszystkim z naturalnych materiałów służące zabawie, wypoczynkowi oraz pogłębianiu kontaktów z naturalnym środowiskiem.